Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

„Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.“

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Právě obchodní rejstřík v rámci České republiky ukázal výhody internetu. Do rutinního provozu byl spuštěn v roce 1997. Od té doby, tedy za více než deset let, bylo prostřednictvím této sítě poskytnuto téměř 200 milionů výpisů z evidence obchodního rejstříku. Od samotného počátku jsou výpisy z obchodního rejstříku poskytovány prostřednictvím sítě internetu bezplatně. Systém eJustice umožňuje poskytovat výpisy z evidence Obchodního rejstříku oprávněným osobám a orgánům veřejné správy. Od roku2006 je možné návrh na změnu v Obchodním rejstříku podat výlučně pomocí formuláře, vydaného ministerstvem spravedlnosti.Podání není možné podat elektronicky. Proto cílem dalšího rozvoje je, aby veškerá komunikace s Obchodním rejstříkem byla možná i elektronickou formou.

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo nové elektronické interaktivní formuláře pro zápis do evidence. To znamená, že navrhovatel bude vyplňovat formulář i online a formuláře budou přímo komunikovat s evidencí obchodního rejstříku. Zavedením interaktivních formulářů se sníží pracnost při jejich vyplňování i pracnost při jejich zpracování. Zároveň se zjednoduší komunikace mezi navrhovatelem a příslušným rejstříkovým soudem.