Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.

Od dubna roku 2008 již není nutné navštěvovat soudy jenom kvůli tomu, abyste zjistili, v jakém stavu se nachází konkrétní soudní řízení.Služba infoSoud umožňuje veřejnosti, respektive účastníkům řízení nahlížet do průběhu řízení na libovolném soudu, sledovat postupy při vyřizování dané věci. V současné době jsou zde zařazeny spisy okresních soudů, které byly započaty od 1.1. 2006 a krajských a vrchních soudů započatých od 1. 1. 2008. Dohledání jednotlivých informací je možné po zadání soudního kraje, jména příslušného soudu a spisové značky.

O jednotlivých spisech je pak možno zobrazit následující informace:

  • Spisová značka
  • Organizace, které spis náleží
  • Seznam stavů věci (zahájení, přerušení, vrácení atp.)
  • Seznam jednání ve věci