Budujeme důstojné vztahy občanů s moderním státem

Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.

Elektronická úřední deska rezortu justice

Stejně jako jiné organizace veřejné správy i jednotlivé soudy mají povinnost vést úřední desky – v listinné podobě v budově soudu a zároveň v elektronické podobě. Na obou mají být vyvěšeny důležité informace v rámci soudního řízení. Tato povinnost byla doposud plněna v různorodé kvalitě a vlastní aplikace elektronických desek velmi často neumožňovaly doložení informací časového charakteru (datum a čas vyvěšení či sejmutí dokumentu).

Proto ministerstvo spravedlnosti připravilo projekt, který zavádí jednoznačná pravidla pro publikování údajů. Jednotlivé vyvěšené dokumenty budou i nadále připravovat úředníci příslušných soudů. Ve formátu PDF budou ale vedle vlastního textu obsahovat i standardizované informace o:

  • datu a času zveřejnění na papírové úřední desce
  • datu a času vyvěšení na elektronické úřední desce
  • datu a času sejmutí z papírové úřední desky
  • datu a času sejmutí z elektronické úřední desky
  • poznámku pro upřesnění při publikování na elektronické úřední desce.

InfoDeska bude zároveň udržovat historii a bude v ní možno vyhledávat údaje i do minulosti. Od 1. 1. 2009 probíhl veřejný ověřovací provoz, rutinní provoz byl spuštěn 6. 4. 2009.