Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 
 

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na nových webových stránkách ministerstva spravedlnosti, kde se dočtete o obsahu, jednotlivých fázích a vývoji probíhající Reformy justice. Naleznete zde obecná fakta, na jejichž základě si snadno utvoříte jistou rámcovou představu, k dispozici jsou Vám ovšem též detailní náhledy do dané problematiky, které Vám mohou pomoci např. při řešení konkrétního problému. Záleží samozřejmě jen na Vás a Vašich potřebách, do jaké míry si přejete být informováni.

Věříme, že Vám bude tento web prospěšný v mnoha směrech. Vytvářeli jsme ho právě pro Vás. Dáváme tak jasně najevo svou důvěru v podstatu moderního demokratického státu, kde politik s veřejností komunikuje a respektuje ji a snaží se její požadavky a přání vnést do povahy státu.

Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že reforma a rozvoj českého soudnictví se nemohou obejít bez moderního systému eJustice. Jednoduché a opakující se postupy musí být zajišťovány prostřednictvím elektronizace. Efektivita, to je jedno z klíčových slov, která charakterizují hlavní přínos pro soudy a státní zastupitelství a tím i pro občany.