Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Aktuality

Ministerstvo spravedlnosti představuje nové internetové stránky Reforma justice

Nové internetové stránky Reforma justice (www.reformajustice.cz) mají uceleně informovat veřejnost o všech součástech probíhající reformy soudnictví v ČR.

Reforma justice si klade za cíl zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, provedení legislativních změn tak, aby korespondovaly s potřebami dnešní doby, elektronizaci justice a zajištění personálního a ekonomického zázemí pro rezort. Nové internetové stránky jsou proto koncipovány tak, aby přehledně obsáhly novinky, změny a cíle, které s sebou Reforma justice přináší.

„Naším hlavním cílem je co možná nejpřehledněji a nejsrozumitelněji přiblížit občanům novinky, které jim Reforma justice přináší. Ať již se jedná o proces rekodifikace trestního a soukromého práva nebo například projekt eJustice, snažíme se občanům poskytovat nejaktuálnější informace a být co nejotevřenější," říká Jiří Pospíšil.

Legislativní část přináší aktuální informace týkající se rekodifikace trestního a soukromého práva a novinky v insolvenčním zákoně. Veřejnost zde nalezne také odkaz na stránky věnované novému trestnímu zákoníku, připravovanému občanskému zákoníku a insolvenčnímu zákonu. Další část stránek s názvem eJustice je věnovaná elektronizaci justice. Každý v ní snadno získá informace o široké škále služeb, které jsou ministerstvem spravedlnosti zdarma poskytovány, stejně jako o teprve připravovaných projektech. Součástí je i vstup do jednotlivých internetových aplikací jako jsou ePodatelna, infoSoud, infoJednání nebo infoDeska. Část Personální otázky se věnuje změnám a novinkám týkajícím se zefektivnění práce uvnitř rezortu justice.

Veronika Ludvíková, tisková mluvčí

zpět